ROBERT MIROWIECKI
ADWOKAT / PARTNER

Założyciel Kancelarii. Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu we
Wrocławiu.

MAGDALENA ZIELIŃSKA MIROWIECKA
RADCA PRAWNY / PARTNER

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Licencjonowany doradca podatkowy (nr. wpisu: 14317).